• ऐरावती - ५ प्यूठान, लुम्बिनी, नेपाल
  • फोन: +९७७ ९८६ १८९ ७५१०
  • ईमेल: hello@dream100.org

सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नु भन्दा पहिले एक पटक सामान्यतया सोधिएका प्रश्नहरू(FAQ) पेज हेर्नु होला |

युरोप

+३ ५९२ ०११ ६५३२

नेपाल

+९७७ ९८६ १८९ ७५१०

दक्षिण एसिया

+६० ११२ १३७ १६७४

अमेरिका

+१ ४१५ ८१३ ८९५१

सम्पर्क फारम

ऐरावती - ५ प्यूठान,

लुम्बिनी, नेपाल

+९७७ ९८६ १८९ ७५१०

सोम - शुक्र, ९ - ६ बजे सम्म

hello@dream100.org

तपाई जुनसुकै बेला आफ्नो प्रश्नहरु पठाऊन सक्नु हुन्छ ।