ड्रिम हन्ड्रेड(dream100) फर्म २०८०

फारम बुझाउने अन्तिम मिति: असार १५, २०८०, शुक्रवार

छनोट प्रकृया (PDF)

ड्रिम हन्ड्रेड(Dream100) फर्म २०८० डाउनलोड (PDF)

आवेदन फारममा निम्नलिखित विवरण उल्लेख गरेर हामीलाई पठाउनु होला

 1. १. विद्यार्थीको पुरा नाम।
 2. २. ठेगाना र जन्म मिति।
 3. ३. आफ्नो अभिभावकको सम्पर्क फोन नम्बर। कृपया दुई ओटा सम्पर्क नम्बर दिनुहोला।
 4. ४. प्यूठान जिल्लामा अवस्थित सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेको विद्यालयको नाम र ठेगाना।
 5. ५. २०७९ सालमा सहभागी एसइइ परीक्षाको सिम्बोल नम्बर।
 6. ६. कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्न चाहेको प्यूठान जिल्लामा अवस्थित कुनै एक सामुदायिक विद्यालयको नाम र ठेगाना।
 7. ७. पढ्न चाहेको विषय स्पष्ट खुलाउनु हाेला।
 8. ८. के कारणले गर्दा आफुलाई ड्रिम १०० छात्रवृतिको लागि योग्य ठान्नुहुन्छ? आफ्नो पारिवारिक विवरण खुलाई उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईको पारिवारिक अवस्था मुल्यांकन गरेरनै हामी तपाईलाई छनोट गर्ने छौँ।

आफ्नो विवरण तल उल्लेखित कुनै एक माध्ययम मार्फत हामीलाई पठाउन सक्नुहुने छ।

 1. १. अनलाईन फारम भरेर पठाउनुहोस, लिंक :https://dream100.org/form-2080
 2. २. फारम प्रिन्ट गरेर, विवरण भर्नुपर्ने छ, र त्यसको फोटो/स्क्यान लिएर यसै वेब साइट मार्फत अपलोड गर्न सक्नुहुने छ अथवा ईमेल/मेसेन्जर मार्फत पठाउन सक्नुहुने छ। फारम डाउनलोड (PDF)
 3. ३. हामीलाई फोन/ईमेल गरेर पनि आफ्नो विवरण पठाउन सक्नुहुने छ।
 4. फोन: +९७७ (९७४) ८७०-३८३०, ईमेल: hello@dream100.org, फेसबुक: https://www.facebook.com/dream100org

फारम बुझाउने अन्तिम मिति: असार १५, २०८०, शुक्रवार

आवेदन फारम बुझाउने