• Airawati - 5, Pyuthan, Lumbini, Nepal
  • Phone: +977 986 189 7510
  • Email: hello@dream100.org

Total Donations Received

$5,000
45% Funded
$2,250 Raised
$1,250 This year
22 Donors
#1
Suvash Shah, Amrita Sen

$1000

#2
Anjila shahi

$100

#3
J k Baishya

$25

#4
Arnav, Jasmin, Pritaz Karki

$50

#5
RANZEET CHELSEA

$50

#6
Sourik, Suraj, Purnima Simkhada

$50

#7
Buddhi B Thapa

$55

#8
Manoj Gautam

$50

#9
Dinesh Kara

$50

#10
Bigyan Thapa

$50

#11
Govinda Bhandari

$50

#12
RANJAN POKHREL

$50

#13
Samir Karki

रु. 5000

#14
Tej Budha

$100

#15
Ajay Shrestha

$50

#16
Baskin-Thulung Family

$100

#17
Krishna B. Malla

$50

#18
Ashik Sen Thakuri

$50

#19
Anil Babu Pokhrel

रु. 5000

#20
Neha Upasana

$70

#21
Tribikram Sahoo

$50

#22
Mausam Dhakal

$100