• Airawati - 6, Pyuthan, Lumbini, Nepal
  • Phone: +977 (974) 870-3830
  • Email: hello@dream100.org
  • +977 (974) 870-3830
  • hello@dream100.org

Total Donations Received

$10,000
67.67% Funded
$6,767 Raised
$570 This year
39 Donors

Year 2023


#1

Prakash Roka Magar

$250

#2

Dinesh Maharjan

$100

#3

Ranjit Lama

$100

#5

Year 2022


#1

Suvash Shah, Amrita Sen

$1,000

#2

Rajendra Acharya

रु. 5,000

#3

Anil Babu Pokhrel

रु. 5,000

#4

Purna Thapa

$151

#5

Regan Shahi

रु. 25,000

#6

Dilip Shahi

रु. 50,000

#7

Krishna Bhattarai

रु. 5,000

#8

Himal Bhusal

रु. 3,000

#9

Bharat Pariyar

$100

#10

Manoj Thapa Magar

$25

#11
#12

Milan K. Shahi

$40

#13
#14

Bigyan Thapa

$100

#15

Year 2021


#1

Suvash Shah, Amrita Sen

$1,000

#2

Anjila shahi

$100

#3

J k Baishya

$25

#4

Arnav, Jasmin, Pritaz Karki

$50

#5

RANZEET CHELSEA

$50

#6

Sourik, Suraj, Purnima Simkhada

$50

#7

Buddhi B Thapa

$55

#8

Manoj Gautam

$50

#9

Dinesh Kara

$50

#10

Bigyan Thapa

$50

#11

Govinda Bhandari

$50

#12

RANJAN POKHREL

$50

#13

Samir Karki

रु. 5,000

#14

Tej Budha

$100

#15

Ajay Shrestha

$50

#16

Baskin-Thulung Family

$100

#17

Krishna B. Malla

$50

#18

Ashik Sen Thakuri

$50

#19

Anil Babu Pokhrel

रु. 5,000

#20

Neha Upasana

$70

#21

Tribikram Sahoo

$50

#22

Mausam Dhakal

$100

#23
#24