• Airawati - 6, Pyuthan, Lumbini, Nepal
  • Phone: +977 986 189 7510
  • Email: hello@dream100.org

Total Donations Received

$10,000
54.12% Funded
$5,412 Raised
$2,051 This year
31 Donors

Year 2022


#1
Suvash Shah, Amrita Sen

$1,000

#2
Rajendra Acharya

रु. 5,000

#3
Anil Babu Pokhrel

रु. 5,000

#4
Purna Thapa

$151

#5
Regan Shahi

रु. 25,000

#6
Dilip Shahi

रु. 50,000

#7
Krishna Bhattarai

रु. 5,000


Year 2021


#1
Suvash Shah, Amrita Sen

$1,000

#2
Anjila shahi

$100

#3
J k Baishya

$25

#4
Arnav, Jasmin, Pritaz Karki

$50

#5
RANZEET CHELSEA

$50

#6
Sourik, Suraj, Purnima Simkhada

$50

#7
Buddhi B Thapa

$55

#8
Manoj Gautam

$50

#9
Dinesh Kara

$50

#10
Bigyan Thapa

$50

#11
Govinda Bhandari

$50

#12
RANJAN POKHREL

$50

#13
Samir Karki

रु. 5000

#14
Tej Budha

$100

#15
Ajay Shrestha

$50

#16
Baskin-Thulung Family

$100

#17
Krishna B. Malla

$50

#18
Ashik Sen Thakuri

$50

#19
Anil Babu Pokhrel

रु. 5,000

#20
Neha Upasana

$70

#21
Tribikram Sahoo

$50

#22
Mausam Dhakal

$100

#23